Volledige Live Casino regels

1 Roulette spelregels

1.1 Overzicht

Roulette wordt gespeeld door een rad met zevenendertig genummerde vakjes met daarop een kleine bal rond te draaien. Wanneer het rad stopt, komt de bal tot rust in een van deze vakjes. Het doel van Roulette is om te voorspellen in welk vakje de bal zal landen. Door het voorspellen van het juiste nummer, verdient de speler een uitbetaling op zijn inzet. De grootte van de uitbetaling hangt af van de aard van de inzet.

Verschillende soorten weddenschappen kunnen worden geplaatst op de roulette tafel. Elk type weddenschap omvat een bepaald bereik van getallen, en elk type heeft zijn eigen uitbetalingstarief.

1.2 Spelregels

Selecteer het bedrag dat u graag zou inzetten op een draaibeurt door met uw linker muisknop te klikken op een chip, en deze te verslepen en te laten vallen op de juiste velden van de speeltafel. Om een inzet die niet gelijk is aan een bestaande chip een benaming te geven, klikt u gewoon op de andere chip benaming na het plaatsen van uw vorige chip.

Bijvoorbeeld, als u 30 Euro wenst in te zetten, klikt u op een 25 Euro chip en plaatst u deze op de tafel, en vervolgens klikt u op de 5 Euro chip en zet u deze neer op de 25 Euro chip. Uw totale inzet zal worden weergegeven in het "huidige inzet" venster. U kunt uw laatste inzet herhalen door te klikken op de "Last Bet" knop. Nadat u klaar bent met het slepen en neerzetten van chips dient u de "Place Bet" knop aan te klikken zodat de weddenschappen kunnen worden geregistreerd en gevalideerd. Indien u een weddenschap maakt die lager is dan de minimum inzetlimiet van de tafel, of hoger dan de maximum inzetlimiet van de tafel, zal het door u ingezette bedrag automatisch worden afgewezen door onze servers. U kunt verschillende soorten weddenschappen plaatsen op de roulette tafel. Elk type inzet omvat een bepaald bereik van getallen, en elk type heeft zijn eigen uitbetalingstarief. De korte lijnen van drie nummers elk heten rijen op het bord, terwijl de langere lijnen, van telkens twaalf nummers, kolommen worden genoemd. De eerste vijf soorten weddenschappen worden allemaal ingezet op de genummerde ruimte of op de lijnen ertussen en worden “inside” weddenschappen genoemd, terwijl de laatste drie soorten weddenschappen worden ingezet op de speciale vakken onderaan en aan de linkerzijde van het bord. Deze weddenschappen worden “outside” weddenschappen genoemd. De verschillende soorten weddenschappen en uitbetalingen voor elk type inzet worden hieronder samengevat:

1.3 De verschillende soorten Roulette weddenschappen

Straight Up: Plaats uw chips direct op een enkel nummer (inclusief nul).

Split Bet: Plaats uw chips op de lijn tussen twee nummers (afgezien van nul).

Street Bet: Plaats uw chips aan het eind van een rij getallen. Een straat inzet omvat drie nummers.

Corner Bet: Plaats uw chips op de kruising van vier nummers. Alle vier de nummers zijn gedekt.

Line Bet: Plaats uw chips aan het eind van twee rijen op de kruising tussen hen. Een “line bet” omvat alle getallen in beide rijen, voor een totaal van zes nummers.

Column Bet: Plaats uw chips in een van de vakjes "2-1" aan het uiteinde van de kolommen waardoor alle getallen in die kolom zijn gedekt, in totaal twaalf nummers (de nul wordt niet gedekt door een van de kolommen).

Dozen Bet: Het plaatsen van een chip in een van de drie vakjes "1st 12", "2nd 12" of "3rd 12" heeft betrekking op de twaalf nummers in de volgorde van de nummers 1 naar 36.

Red/Black, Even/Oneven, 1 tot 18/19 tot 36: Het plaatsen van een chip in een van de deze zes vakken heeft betrekking op de 18 nummers op het bord, zoals beschreven in dat vakje (de nul wordt niet gedekt door een van deze vakken.) Elk vak omvat achttien nummers.

Als een beurt is voltooid, wordt het winnende nummer opgelicht op de tafel met een gemarkeerde kleur.

1.4 Uitbetalingen

1 Nummers - 35 tot 1
2 Nummers - 17 tot 1
3 Nummers - 11 tot 1
4 Nummers - 8 tot 1
6 Nummers - 5 tot 1
12 Nummers - 2 tot 1
18 Nummers - 1 tot 1

1.5 Chat

Om te beginnen chatten, klikt u op de witte balk in de chat box in de linker bovenhoek van het spelscherm. U kunt chatten met anderen aan de tafel door het typen van een bericht in de witte balk en op Verzenden te klikken. Uw bericht en de berichten van anderen zullen verschijnen bovenaan het spelvenster. Gelieve u te onthouden van het gebruik van een taal of het bespreken van onderwerpen die anderen beledigend kunnen achten. Het niet naleven van deze regel kan ertoe leiden dat uw account wordt geblokkeerd door ons support team. Als u denkt dat iemand deze regel misbruikt, stuur dan een e-mail naar onze klantendienst.

2 Blackjack Spelregels

2.1 Definities

2.1.1 Definities:

Blackjack: Een aas en een extra kaart met een punt waarde van tien, gedeeld als de eerste twee kaarten aan een speler of de dealer.

Hard total of hard point count total: De totale puntentelling van een hand die geen azen bevat of die azen bevat die elk geteld worden met de waarde van een.
Volledige kaart: Een kaart die met de afbeelding naar beneden wordt gedeeld aan de dealer en naar beneden gericht blijft totdat alle andere spelers dan de dealer alle kaarten hebben gekregen die ze hebben gevraagd.

Lay-out of tafel layout: het vilt, doek of ander materiaal dat het speelveld van een blackjack tafel bedekt.

“Soft total” of “soft point count total”: De totale puntentelling van een hand die een of meer azen bevat waar een aas wordt geteld als elf in waarde.

2.1.2 Karakteristieken van de black jack tafel(s)

Blackjack wordt gespeeld op een standaard ronde tafel van 1450x800mm waar plaats is voor niet meer dan zeven spelers aan de ene kant en een plaats voor de dealer aan de andere kant.

Een blackjack tafel moet een “discard rack” hebben. Tafels worden niet uitgerust met een 'no peek' mechanisme. Kaart scanners kan worden gebruikt als alternatief voor een 'no peek' mechanisme. Als er meer dan een black jack tafel in het spel is, moeten de tafels een identificatienummer hebben, toegekend door het casino, en aangeduid op het oppervlak van de tafel of een tafel accessoire.

De volgende berichten zullen verschijnen, hetzij op de tafel lay-out of op tafel zelf, duidelijk zichtbaar voor elke speler aan de tafel:

 1. Een van deze verklaringen, in deze vorm: "dealer moet trekken tot 16 en blijven op alle 17's," of, "dealer moet trekken tot een soft 17".
 2. "Blackjack betaalt 3 tot 2" (vervang hogere kansen), en "Verzekering betaalt 2 tot 1" (vervangt hogere kansen en beperkingen op de verzekering).

2.1.3 De spelregels moeten het volgende uiteenzetten:

 1. Minimum en maximum inzetlimieten, en indien van toepassing, minimum en maximum inzetlimieten voor bijzondere omstandigheden.
 2. Indien van toepassing, eventuele beperkingen op een verdubbeling naar beneden.
 3. Indien van toepassing, eventuele beperkingen op de te splitsen azen of het aantal kaarten dat kan getrokken worden om azen te splitsen.
 4. Indien van toepassing, een bijzonder betalingsschema of uitbetalingsratio.

2.1.4 “Dealing shoes” en “discard racks” moeten dagelijks worden gecontroleerd vooraleer de kaarten erin worden geplaatst teneinde ervoor te zorgen dat de dealing shoe of een ander apparaat niet beschadigd is, naar behoren werkt, en is niet in gevaar is gebracht op een manier waardoor de integriteit van het spel beïnvloed kan worden.

2.1.5 Kaarten

De waarde van de kaarten in een stapel is als volgt:

 1. Een kaart van 2 tot 10 heeft de nominale waarde;
 2. Een boer, vrouw, of koning heeft een waarde van 10; en
 3. Een aas kan een waarde van 1 of 11 hebben, tenzij de waarde 11 een speler of de dealer een score van meer dan 21 zou bezorgen, in welk geval de waarde 1 zal gelden.
 4. Een standaard blackjack bundel bevat 52 kaarten in vier kleuren (harten, ruiten, klaveren en schoppen) met numerieke kaarten van 2 tot 10 en een jack, een koningin, een koning, en een aas.

2.2 Inzetten

2.2.1 Algemeen

Voordat de eerste kaart wordt gedeeld voor een spelronde, moet een speler een inzet plaatsen. Inzetten moet worden uitbetaald als winnende weddenschappen in een van de volgende gevallen:

 1. De som van de kaarten van de speler is 21 of minder en de som van kaarten van de dealer is meer dan 21;
 2. De som van de kaarten van de speler is groter dan de som van de kaarten van de dealer, en de som van de kaarten van noch de speler, als de dealer is meer dan 21;
 3. De speler heeft blackjack en de dealer niet;
 4. Inzetten gaan verloren wanneer de speler geen winnende hand heeft, behalve wanneer de waarde van de hand van de speler gelijk is aan de waarde van de hand van de dealer. De dealer verzamelt alle verliezende inzetten, behalve in het geval van onregelmatigheden.

Behalve wanneer paren worden gesplitst, verdubbeld naar beneden, of een verzekeringsinzet wordt geplaatst, kan een inzet niet worden verhoogd, verlaagd of ingetrokken nadat de eerste kaart van een ronde werd gedeeld. Alle inzetten bij blackjack dienen te geschieden in overeenstemming met de spelsoftware en met de voor de spelers beschikbare fondsen.

Geen inzet wordt door het systeem aanvaard, verhoogd of geannuleerd nadat de timer van het systeem heeft aangegeven dat de tijd voor het plaatsen van weddenschappen voorbij is. In dit stadium zal de dealer aankondigen dat "geen weddenschappen meer" mogen geplaatst worden. "Geen weddenschappen meer"  zal worden aangekondigd vooraleer de eerste kaart van de dealing shoe wordt getrokken.

Nadat de laatste kaart wordt gescand en het resultaat van de ronde wordt aangekondigd door de dealer, worden de weddenschappen op de tafel automatisch afgehandeld en zullen alle verliezende inzetten worden verzameld en de winnende inzetten uitbetaald.

 1. Een minimale en maximale toegelaten inzet wordt weergegeven op het scherm van het spel.
 2. Elke speler is verantwoordelijk voor de correcte plaatsing van zijn inzet of inzetten.
 3. Een inzet kan worden afgewezen door het systeem vooraleer de kaarten worden uitgedeeld als gevolg van het niet op tijd plaatsen, niet voldoen aan de minimale of maximale eisen of het niet communiceren met de spelserver.

2.2.2 Uitzonderingen

Een inzet is nietig en wordt terugbetaald aan de speler als de som van de waarde van de kaarten van de speler gelijk is aan de som van de waarde van de kaarten van de dealer of wanneer zowel de dealer en de speler blackjacks hebben. De inzet van een speler gaat verloren als de dealer een blackjack heeft en de som van de waarde van de kaarten van de speler 21 is en geen blackjack. De inzet van een speler gaat verloren als de waarden van zowel de kaarten van de speler als de kaarten van de dealer boven de 21 gaat.

2.2.3 Uitbetaling van inzetten

 1. Winnende inzetten worden uitbetaald aan een ratio van ten minste 1-1 met de uitzondering van blackjack, die wordt uitbetaald aan een ratio van ten minste 3-2.
 2. Als zowel de dealer en de speler gelijke handen hebben, is er sprake van “push”, met andere woorden noch winst noch verlies.
 3. Als de speler een hand heeft van in totaal meer dan 21, verliest hij zijn inzet.

2.2.4 Behandeling van inzetten

Nadat een inzet op de “verzekeringslijn”, een inzet om te verdubbelen naar beneden, of een weddenschap om paren te splitsen is bevestigd door de spelsoftware, mag geen enkele speler de inzetten behandelen, verwijderen, of veranderen totdat de hand van de speler wordt behandeld door de software.

2.2.5 “Verzekeringsweddenschap”

Als de eerste kaart van de dealer een aas is, mag de speler een “verzekeringsweddenschap” maken die zal winnen als de dealer's “hole card” een koning, vrouw, boer, of tien is en die zal verliezen als de dealer's “hole card” een aas, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht of negen is. Een “verzekeringsweddenschap” wordt geplaatst door een inzet te plaatsen die niet meer dan de helft van het bedrag bedraagt dat werd ingezet als initiële inzet. Een speler mag een bedrag inzetten dat meer dan de helft van de initiële inzet bedraagt naar de volgende eenheid die kan worden ingezet, indien vanwege de lagere waarde van de chips, de helft van de initiële inzet niet kan worden ingezet.

“Verzekeringsweddenschappen” moeten onmiddellijk worden geplaatst nadat de tweede kaart wordt gedeeld aan iedere speler, nadat de kaart van de dealer wordt bekend gemaakt, en voordat er extra kaarten, na dan de tweede kaart, worden gedeeld aan de dealer.

Alle winnende verzekeringsweddenschappen moeten worden betaald aan een ratio van 2-1. Alle verliezende weddenschappen moeten onmiddellijk worden verzameld door de software direct nadat de dealer de “hole card” heeft gecontroleerd voor een blackjack.

2.2.6 Verdubbelen

Een speler kan zijn eigen hand verdubbelen, zodat hij een extra inzet die zijn oorspronkelijke inzet niet overstijgt kan plaatsen op de eerste twee kaarten die worden gedeeld aan de speler of de eerste twee kaarten van eender welk paar. Er kan slechts een extra kaart worden gedeeld voor de hand waarmee de speler wenst te verdubbelen. Als een dealer een blackjack behaalt nadat de speler heeft verdubbeld, moet hij enkel het bedrag van de oorspronkelijke inzet van de speler inzamelen en niet het bijkomende bedrag dat werd ingezet ter verdubbeling.

2.2.7 Gesplitste paren

Als de eerste twee kaarten die aan een speler worden gedeeld identiek in waarde zijn, kan de speler de hand splitsen in twee aparte handen door een inzet op de tweede hand te plaatsen die gelijk is aan de oorspronkelijke inzet van de speler. Als een speler de paren splitst, moet de dealer een tweede kaart uitdelen aan de eerste hand van de speler en moeten alle keuzes met betrekking tot die hand eerst voltooid worden vooraleer kaarten worden gedeeld aan de tweede hand. Nadat een extra kaart is uitgedeeld aan een gedeeld paar, heeft de speler de volgende keuzemogelijkheden: kaarten leggen, kaart trekken of naar beneden verdubbelen. Een speler mag de paren niet delen, met inbegrip van de paren van azen. Indien de speler de azen zou delen zal slechts een kaart worden gedeeld met betrekking tot elke aas. In het geval de azen worden gesplitst en de speler een twee kaart ontvangt met een waarde van 10, zal deze tellen als 21 en niet als Black Jack.

2.3 Kaarten en Bedrog

2.3.1 Inspectie en voorstelling van de kaarten

Inspectie en de presentatie van de kaarten

Na ontvangst van de kaarten, moet de dealer de kaarten sorteren en inspecteren. De dealer moet ervoor zorgen dat de bundels volledig zijn, en dat er geen kaarten ontbreken, gekrast of gemerkt zijn.

De deler moet de kaarten in volgorde verspreiden op tafel, met de afbeelding naar boven, op zodanige wijze dat elke kaart kan worden geïdentificeerd. Dit proces zal worden geregistreerd.

De dealer moet de kaarten inspecteren, voorstellen, schudden, en in de “dealing shoe” plaatsen, indien deze wordt gebruikt, op de blackjack tafel waar de kaarten zullen worden gedeeld.

Elke keer dat kaarten verwijderd worden van de tafel en vervolgens worden teruggebracht naar een andere tafel om te spelen, moet de dealer de kaarten opnieuw controleren en presenteren zoals hierboven beschreven.

2.3.2 Delen en herschikken

Na de presentatie en de inspectie van de kaarten, moet de dealer de kaarten met de afbeelding naar beneden op de tafel leggen, ze delen, schudden en leggen.
Nadat elke stapel kaarten is gedeeld, moet de dealer de kaarten herschikken, zodat ze willekeurig worden vermengd. Een herschikking van de kaarten dient plaats te vinden bij het sluiten van de hand waarin de “cutting card” wordt gekozen.
Het Casino bepaalt zelf wanneer de dealer de kaarten opnieuw mag schudden na het sluiten van de hand.

2.3.3 Deling van de kaarten

Nadat de kaarten zijn geschud, moet de dealer deze zelf delen.

 1. De kaarten worden gedeeld door de “cutting card” in de stapel kaarten te plaatsen.
 2. Na het plaatsen van de “cutting card”, moet de dealer alle kaarten die zich voor de “cutting card” bevinden achteraan de stapel kaarten invoegen.
 3. Als een “dealing shoe” wordt gebruikt, moet de “cutting card” in de stapel kaarten worden ingevoegd op elke door de speler gewenste positie en de kaarten moet dan worden geplaatst in de “dealing shoe” voor het begin van het spel.
 4. De “cutting card” moet worden geplaatst in een stapel kaarten aan de achterzijde van de “dealing shoe”.

2.3.4 Verdeling van de kaarten

Kaarten kunnen worden gedeeld uit een “dealing shoe” die zich  op de tafel bevindt aan de linkerzijde van de dealer. Een dealer moet de kaarten uit de “dealing shoe” nemen en ze op de gepaste plaats leggen.
Aan het begin van een spelronde, moet de dealer de kaarten in de volgende volgorde uitdelen, te beginnen met de eerste speler links van hem en vervolgens met de wijzers van de klok rond de tafel:

 1. Een kaart aan elke speler die een inzet heeft geplaatst met de afbeelding naar boven;
 2. Een kaart met de afbeelding naar beneden of naar boven aan de dealer;
 3. Een tweede kaart aan elke speler die een inzet heeft geplaatst, met de afbeelding naar boven; en
 4. Een tweede kaart met de afbeelding naar beneden aan de dealer.

2.3.5 Kaarten uit het spel verwijderen

Het casino kan beslissen dat de dealer een of meer kaarten uit het spel dient te verwijderen. Een nieuwe dealer die aan de tafel komt kan ook een of meer kaarten verwijderen alvorens  de nieuwe dealer kaarten uitdeelt aan de spelers. Het casino kan beslissen, dat de verwijderde kaarten worden getoond op verzoek.
Kaarten zullen worden verwijderd in de volgende gevallen:

 1. Nadat de kaarten worden geschud worden zes kaarten verwijderd;
 2. In geval van spelfouten kunnen drie kaarten worden verwijderd;

2.3.6 Het spel

 1. Nadat twee kaarten zijn uitgedeeld aan elke speler en de dealer, moet elke speler verdubbelen, zijn kaarten splitsen, passen, of zijn inzet verzekeren.
 2. Een speler moet zijn voornemen kenbaar maken door de juiste mogelijkheid te selecteren via de spelsoftware op zijn computer.
 3. De dealer moet wachten op een software-signaal dat de intentie van de speler weergeeft voordat hij extra kaarten aan de speler kan uitdelen of voordat hij naar de volgende speler gaat, tenzij de speler een totaal van 21 heeft. In dat geval zal de software de dealer verwittigen naar het volgende spelen over te gaan. Als er geen reactie is van de speler of indien de reactietijd van de speler beperkt is, zal de dealer op  aangeven van de software verder gaan naar de volgende speler zonder dat de voorgaande speler een actie heeft ondernomen.

2.3.7 Ophaling van de kaarten

Aan het einde van een spelronde, moeten alle kaarten worden opgehaald door de dealer. Elke dealer moet de kaarten op consequente wijze ophalen, in een enkele richting. De dealer moet eerst zijn eigen kaarten ophalen en deze gebruiken om de kaarten van de spelers op te halen die worden toegevoegd aan de stapel kaarten in de hand van de dealer in tegengestelde richting van de oorspronkelijke richting waarin de kaarten werden uitgedeeld of van rechts naar links op een zodanige wijze dat de kaarten van de dealer zich onderaan de stapel zullen bevinden wanneer zij in het kaartenrek worden geplaatst. Nadat de kaarten werden opgehaald, moeten alle kaarten van de spelers en de dealer in het kaartenrek geplaatst worden.

2.3.8 De “Dealer's Hole Card”

De dealer mag niet kijken naar, bekend maken of de bekendmaking mogelijk maken van de afbeelding van zijn “hole card” totdat alle kaarten die werden gevraagd door de spelers aan hen werden gedeeld behalve in het geval de kaart van de dealer die met de afbeelding naar boven ligt een aas is. In dat geval, zal de software de spelers de mogelijkheid bieden om zich te verzekeren. Nadat de toegestane tijd verstreken is zal de software de dealer verwittigen om na te gaan of zijn “hole card” een blackjack vormt. 

2.4 Verboden handelingen

2.4.1
Geen enkele persoon of het casino mag kaarten verwijderen, toevoegen of veranderen tenzij toegelaten en geen enkele dealer of werknemer van het casino mag een andere persoon machtigen dit te doen.

2.4.2
De dealer zal niet kijken naar een kaart vooraleer deze werd uitgedeeld of deze tonen aan een andere persoon.

2.4.3
Geen enkele dealer zal een speler advies geven over de spelstrategie noch aanbevelingen geven over het uitspelen van een bepaalde hand terwijl de speler nog een inzet heeft staan met betrekking tot die hand.

2.4.4 Trekking van extra kaarten door spelers of dealers

Een speler kan extra kaarten trekken voor zover het totale aantal van de kaarten (hard point) minder dan 21 bedraagt. Een speler die een blackjack heeft of een totaal aantal (soft point) van minder dan 21 mag geen extra kaarten trekken.

De dealer moet extra kaarten trekken voor zijn eigen had, zoals aangegeven door de software, totdat hij een aantal van 17 of meer behaalt.

De dealer mag geen extra kaarten trekken voor zijn eigen hand, ongeacht de puntentelling, indien de handen van de andere spelers reeds bepaald werden en de puntentelling van dealer geen effect zal hebben op het resultaat. 

2.4.5
De speler kan slechts een inzet plaatsen op een hand per rekening.

2.5 Bijzondere functies

2.5.1 “Weddenschap na Blackjack”
Deze mogelijkheid houdt in dat meerdere spelers van het spel kunnen genieten ook al maken zij geen deel uit van een 7-koppige tafel. Deze optie laat spelers toe te wedden op eenzelfde blackjack hand. Terwijl 1 speler de hand controleert, kunnen andere spelers weddenschappen na hem plaatsen. Zij zullen uitbetaald worden als de speler die de hand beheert wint. 

2.5.2 Algemene regels:

 • Spelers kunnen op eender welke hand die reeds wordt beheerd door een andere speler inzetten.
 • Spelers kunnen inzetten voor zover een of meer spelers aan de tafel zit en speelt.
 • Deze mogelijkheid is niet beschikbaar voor spelers die reeds aan een tafel spelen.
 • Deze mogelijkheid laat spelers toe weddenschappen te plaatsen totdat de boodschap “geen weddenschappen meer” verschijnt.
 • Deze weddenschappen worden automatisch verzonden (geen bevestigingsknop).
 • Er zijn geen beperkingen op het aantal spelers die dergelijke weddenschappen kunnen plaatsen.
 • Alleen de speler die aan de tafel zit en speelt kan beslissingen maken zoals verdubbelen, splitsen en verzekeren.
 • Alle spelers die deze weddenschappen plaatsten worden verzekerd.
 • Er is geen Live Chat beschikbaar voor deze spelers.
 • De spelers die deze weddenschappen plaatsen hebben 2 mogelijkheden:

                  o  Verdubbelen (nadat de eigenlijke speler heeft gesplitst of verdubbeld)
                  o Niet verdubbelen

Als de speler beslist om de weddenschappen te verdubbelen zal hij automatisch de handelingen van de eigenlijke speler dienen te volgen (verdubbelen en splitsen).

Als de speler beslist om de weddenschappen niet te verdubbelen en de eigenlijke speler splitst, dan zal de rechterhand van de eigenlijke speler worden beschouwd als de enige hand van de speler.

Als de speler het spel verlaat en later terugkeert, door een nieuwe sessie te starten, zal het resultaat worden geregistreerd voor de nieuwe sessie. 

3 Baccarat Spelregels

3.1 Overzicht

Baccarat is een kaartspel met 8 bundels van elk 52 kaarten. 

Twee handen worden gedeeld in Baccarat: de bankier en de speler. Voor elk spel, zet de speler in op welke hand (speler of bankier) het dichtst bij 9 aanleunt in totale kaartwaarde. De speler heeft ook de mogelijkheid in te zetten op een gelijkspel

3.2 Spelregels

Selecteer het bedrag dat u graag op een bepaalde hand zou inzetten door te klikken op de linker muisknop op een chip en deze te verslepen en te plaatsen op de "speler", "Bankier" of "gelijkspel" delen van de speeltafel.

Selecteer het bedrag dat u graag zou inzetten op een bepaalde hand door met uw linker muisknop te klikken op een chip, en deze te verslepen en te laten vallen op de juiste velden van de speeltafel ("speler", "Bankier" of "gelijkspel"). Om een inzet die niet gelijk is aan een bestaande chip een benaming te geven, klikt u gewoon op de andere chip benaming na het plaatsen van uw vorige chip. Bijvoorbeeld, als u 30 Euro wenst in te zetten, klikt u op een 25 Euro chip en plaatst u deze op de tafel, en vervolgens klikt u op de 5 Euro chip en zet u deze neer op de 25 Euro chip. Uw totale inzet zal worden weergegeven in het "huidige inzet" venster.

U kunt uw laatste inzet herhalen door te klikken op de "Laatste weddenschap" knop. Nadat u klaar bent met het slepen en neerzetten van chips dient u de "Plaats weddenschap" knop aan te klikken zodat de weddenschappen kunnen worden geregistreerd en gevalideerd. Indien u een weddenschap maakt die lager is dan de minimum inzetlimiet van de tafel, of hoger dan de maximum inzetlimiet van de tafel, zal het door u ingezette bedrag automatisch worden afgewezen door onze servers. Nadat elke speler de "Plaats weddenschap" knop heeft ingedrukt/en of de toegelaten tijd is verstreken, worden 2 kaarten gedeeld aan de speler en de bankier.

Alle tienen en beeldkaarten hebben een waarden van 0, azen hebben een waarde van 1, en alle andere kaarten hebben hun eigen waarde. Als de waarde van de kaarten 9 overschrijdt, dan wordt de waarde aangepast door een waarde van 10 van de totale waarde af te trekken.

Voorbeeld:
Hand + Hand = Totaal
9 + 7 = 16 = 6
5 + 5 + 5 = 15 = 5
10 + 9 = 19 = "Normale" 9

Nadat de eerste 2 kaarten worden gedeeld aan de speler en de dealer, kan een derde kaart worden gedeeld maar de speler kan hier echter niet om vragen. Alle extra kaarten zijn onderworpen een de “3e kaart regel”. Geen enkele hand kan meer dan 3 kaarten ontvangen.

Wanneer de speler en de bankier dezelfde totaalwaarde hebben, dan is er een gelijkspel en worden alle andere weddenschappen (andere dan de gelijkspel) ongeldig verklaard. Als de waarde van de kaarten van de speler of de bankier 8 of 9 is nadat 2 kaarten werden uitgedeeld dan zullen geen verdere kaarten meer worden uitgedeeld.

Als de waarde van de kaarten, nadat 2 kaarten werden uitgedeeld, in beide handen 0 tot 7 is, zullen beide handen worden getrokken op basis van de “3e kaart regel”.

3.3 “3e kaart” regels:

De speler krijgt automatisch een derde kaart in het Baccarat-spel wanneer:
- Puntwaarde van de eerste twee kaarten:   

 • 0 – 1 – 2 - 3 – 4 – 5 Trekt een kaart
 • 6 – 7 Past
 • 8 – 9 “Natuurlijke hand”, er worden geen andere kaarten getrokken

De bankier krijgt automatisch een derde kaart in het Baccarat-spel wanneer:
- Puntwaarde van de eerste twee kaarten:   

 • 0 –2 Trekt een kaart
 • 3-6 Derde kaart van de speler bepaalt of er een kaart wordt getrokken of gepast
 • 7 Past
 • 8 – 9 “Natuurlijke hand”, er worden geen andere kaarten getrokken

Wanneer de beslissing met betrekking tot de derde kaart afhankelijk is van de derde kaart die wordt getrokken door de speler, dan worden de volgende regels toegepast:

Waarde kaarten Bankier - Bankier trekt als speler heeft - Bankier trekt niet als speler heeft:
3                             1-2-3-4-5-6-7-9-0                       8
4                             2-3-4-5-6-7                                  0,1,8,9
5                             4-5-6-7                                         0-1-2-3-8-9
6                             6-7                                                0-1-2-3-4-5-8-9
7                             Past                                             Past
8-9 "Natural"        Past                                             Past

Als de speler twee kaarten heeft (6,7), dan moet de hand van de bankier met 2 kaarten met een totaal van 3, 4, 5 trekken en moet de hand van de bankier met een totaal van 6 blijven.

3.3.1 Uitbetalingsratio:

 • Een winnende spelershand inzet 1 - 1
 • Een winnende bankiershand inzet 0.95 - 1
 • Een winnend gelijkspel inzet 8 - 1

3.4 Chat

Om deel te nemen aan de chat, dient u te witte balk in de chat box te selecteren in de linker benedenhoek van het scherm. U kan chatten met anderen aan de tafel door een bericht te typen in de witte balk en op verzenden te klikken.
Uw bericht en de berichten van andere zullen verschijnen bovenaan het scherm. Gelieve u te onthouden van enige beledigende taal te gebruiken of te praten over beledigende topics. Indien u zich hier niet aan kan houden, kan uw rekening worden geblokkeerd. Als u meent dat iemand deze regel overtreed, gelieve een email te sturen naar onze diensten.